Tertiary Education Subsidy for Dependents of Repatriated OFWs

(Tabang OFW)

Ang tabang OFW Program ay isang tugon ng CHED at ng DOLE sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ika-limang State of the Nation Address (SONA) noong Hulyo 27, 2020 upang mabigay ng tulong, tulad ng pagsasanay at mga scholarship sa mga dependents ng Overseas Filipino Workers (OFWs) na pinabalik sa bansa dahil nawalan ng trabaho o namatay dulot ng pandemyang COVID-19.

Ito ay isang Tertiary Education Subsidy (TES) para suportahan at maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga OFW dependents na sa kolehiyo.

Isang (1) college-level dependent ng OFW na pinabalik, nawalan ng trabaho o namatay sa panahon ng COVID-19 pandemic

Ang kwalipikadong benepisyaryo ay makakatang-gap ng tatlumpung libong piso Php 30,000.00. Ang one-time grant na ito ay hindi kada semestre kundi para sa buong Academic Year 2020-2021

Ang dependent ng OFW ay ang mga sumusunod:

 • Para sa kasal na OFW – Anak na hindi kasal, 30 taong gulang pababa
 • Para sa hindi Kasal na OFW – Anak/kapatid/pamangkin na hindi kasal, 30 taong gulang pababa
 1. Filipino citizen;
 2. Kwalipikado sa admission at retention requirements ng mga state universities and colleges (SUCs), CHED-recognized local universities and colleges  (LUCs) at pribadong higher education institutions (HEIs), at hindi pa lumagpas sa Maximum Residency Requirements nito;
 3. Hindi pa na-expel sa anumang higher education institutions (HEIs);
 4. Enrolled sa isang undergraduate post-secondary program ng state universities and colleges(SUCs), CHED-recognized ocal universities and colleges  (LUCs) at program ng pribadong higher education institutions (HEIs) na nasa CHED Registry;
 5. Isang dependent ng isang OFW na sertipikado ng DOLE-OWWA na pinauwi, nawal ng trabaho o namatay dahil sa COVID-19 pandemic; at
 6. Hindi benepisyaryo ng isang scholarship o grant mula sa anumang ahensya ng gobyerno (ang mga benepisyaryo ng OWWA Project EASE ay maaaring mapabilang pa rin sa TABANG OFW PROGRAM)
 1. Ang OFW ay magsusumite ng kanyang aplikasyon sa ease.owwa.gov.ph
 2. Ang OWWA Regional Welfare Offices (RWOs) ang tatanggap at susuri sa mga aplikasyon bago ma-endorso sa DOLE Regional Offices (ROs)
 3. Ang DOLE ROs ay isusumite ang listahan ng aprubadong mga benepisyaryo sa DOLE Central Office (CO)
 4. Kokonsolidahin ng DOLE CO ang listahan para isumite sa CHED-UniFAST ang certified masterlist ng Tabang OFW qualified beneficiaries.
 5. Ang DOLE CO ang maghahanda ng mga dokumento para sa fund transfer sa  pamamagitan ng CASH Advance para sa mga DOLE ROs.

Direktang ibibigay sa aplikanteng OFW o sa kanyang itinalagang benepisyaryo sa pamamagitan ng bank transfer or isang electronic payment facility sa loob ng dalawang (2) linggo pagkatapos maaprubahan ang aplikasyon. 

Ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan isumite ONLINE.

Requirements ng UniFAST

 • Receipt of proof of enrollment [i.e., Assessment Form, Admission Test Result, etc] na electronic format

Requirements ng OWWA

 • Pasaporte o iba pang travel documents
 • Proof of arrival kung returnee
 • Proof of displacement (i,e., POLO/Company Certification, Affidavit)
 • Death certificate o iba pang katulad na dokumento (sa namatay na OFW)
 • Embassy/Consulate official transmission
 • Proof of relationship sa dependent (Dependent birth certificate at Marriage Contract/CENOMAR ng OFW)
 • Affidavit na ang isang dependent ay hindi benepisyaryo rin ng anumang government scholarship o grant

Ang tulong pinansyal ay may pondong Php1 bilyon at ibibigay lamang sa loob ng AY 2020-2021 para sa tinatayang mahigit na 32,000 benepisyaryo nito.

Kung naka-enrol na ang mga mag-aaral sa First Semester ng AY 2020-2021, maaaring mag-aaply pa sa tulong pinansyal.

Kung balak namang mag-enrol sa Second Semester ng AY 2020-2021, maaaring mag-aaply bago pa man mag-enrol subalit kailangang tandaan na ang aplikasyon ay bukas lamang hagga’t di pa nauubos ang pondo.

Maghintay ng tawag, text o email mula sa DOLE o OWWA RWOs na nakakasakop sa lugar ng aplikante kapag aprubado na ang aplikasyon.

Para mag-apply sa Tabang OFW, maari kayong mag-rehistro sa:

Maari mo itong i-track ang iyong applikasyon sa Tabang OFW dito: