Announcements

Study on Recognition of Prior Learning (RPL) as Instrument for Employment Formalization, Progression, Reintegration and Lifelong Learning: A Review of RPL in the Philippines

(Migrant Worker Sector)

Kabayan, ikaw ba ay isang returning OFW?
 
Ang TESDA, sa pakikipagtulungan ng International Labour Organization (ILO) at ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ay nagsasagawa ng pag-aaral upang higit na mapagbuti ang mga programa ng gobyerno tulad ng TESDA Assessment and Certification at iba pang mga programa para higit pang matulungan ang mga returning OFWs.
 
Inaanyayahan ka naming lumahok sa usaping ito.
 
Kung ikaw ay pumapayag na aming makapanayam ng humigit kumulang sa 10-minuto, mangyari pong i-scan ang QR code sa kanan o pumunta sa: https://bit.ly/tesda_owwa_survey
 
Ang lahat ng impormasyong inyong ibibigay ay pananatilihing confidential at gagamitin lamang para sa layunun ng pag-aaral na ito.
 
Maraming salamat po.