MENU

[OCTOBER 26, 2020 UPDATE] Reading Materials

 

Comprehensive Pre-Departure Education Program (CPDEP): Language and Culture Familiarization Seminar reading materials courses:

  1. CPDEP - Arabic
  2. CPDEP - Cantonese
  3. CPDED - Hebrew

-----

Pre-Departure Orientation Seminar Materials

  

Ang Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) ay isang paraan ng pamahalaan sa pamamagitan ng OWWA para maihanda ang mga papaalis na OFW patungo sa ibang bansa.  Sa pamamagitan ng PDOS, mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga OFWs para maihanda ang kanilang sarili sa haharaping hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa.

 

 
Kabutihang Naibibigay sa Pangingibang Bansa:

a)  Matutupad ang iyong pangarap sa buhay kung may malinaw kang plano at napaghandaan mo.

b)  Makakapag-ipon ka para sa kinabukasan mo at ng iyong pamilya.

c)  Makakapaglakbay ka at makikita mo ang kaibahan ng ibang bansa.

d)  Makakatulong ka sa iyong pamilya, komunidad at sa iyong bansa.

e)  Magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan.

f)  Mapapaunlad mo ang iyong kakayahan bunga ng bago mong trabaho.

 
Mag Hamon o Pagsubok na Haharapin sa Iyong Pag-Alis:

a)  Pagiging malayo sa iyong pamilya.

b)  Lungkot dulot ng pagkakahihiwalay sa pamilya.

c)  Kakulangan sa perang maiiwan sa pamilya.

 
Reality Check ng Isang OFW:

a)  Desisyon mong umalis.

b)  Kaya ka aalis ay dahil may gusto kang patunguhan.

c)  Ibang bansa, ibang patakaran, ibang uri ng pamumuhay.

d)  Iiwan mo ang pamilya mo pero dala mo ang bansa mo.

e)  Balang araw, babalik ka rin.

 
Hindi Madali Ang Buhay-OFW

a)  May nakakaranas ng "culture shock" o pagkabigla dahil sa ibang kultura at pamumuhay sa ibang bansa.

b)  May pakiramdam ng pag-iisa (isolation)  at kalungkutan - walang kaibigan, hindi pinapansin, walang matakbuhan.

c)  Maraming pag-aalinlangan (insecurities) o takot (fears):

d)  Maraming mga maling akala o "expectations"

Mga Krisis Na Pinagdaanan ng Ilang OFWs:

a)  Pangmamaltrato o pang-aabuso.

b)  Pinsala ng terorismo at giyera.

c)  Pinsala dulot ng sakuna (lindol, bagyo, tsunami, buhawi, atbp.

 
Mga impormasyon na dapat mong malaman ukol sa bansang pupuntahan:

a)  Kultura, kaugalian, relihiyon, tradisyon, wika at batas ng bansang pupuntahan.

b)  Mapa at pangunahing mga lugar.

c)  Klima o mga panahon at mga pagbabago sa buhay dahil sa panahon.  Pagbabago ng uri ng damit, gamit at mga gawain.

d)  Lugar na tutuluyan, address at telepono.

e)  Mga pagkain.

f)  Mga samahan at ahensya na maaaring makatulong sa OFW.

Sampung Bilin ng PDOS

1.  Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtrabaho sa ibang bansa.  Ito ang susi ng iyong tagumpay.

2.  Ihanda ang sarili sa trabahong haharapin sa labas ng bansa.

3.  Tandaan ang iyong responsibilidad at karapatan.  Ito ay gabay mo sa pagganap sa iyong tungkulin.  Disiplina ay kailangan.

4.  Umangkop sa batas at kultura ng bansang pupuntahan.  Ito ay iyong magiging pansamantalang tirahan.

*** Alamin ang mga importanteng impormasyon ukol sa bansang pupuntahan bago pa man umalis.  Alamin rin kung ano ang mga dapat at di-dapat gawin (Do's and Dont's).

5.  Pangalagaan ang kalusugan.  Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan.

6.  Buksan ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan.  Ito ay hagdan sa tagumpay.

7.  Makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan.  Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka.

8.  Mag-ipon.  Ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito.

9.  Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik.

10.  May mga ahensya ang pamahalaan na makakatulong sa oras ng pangangailangan.  Huwag mag-atubiling sila ay lapitan.

 
DOs and DON'Ts

1.  DO learn and understand the host country's language.

2.  DO respect the culture, traditions and practices of your host country.

3.  DO follow your work contract.

4.  DO abide by laws, rules and regulations of your host country.

5.  DON'T carry, use or sell drugs, substances, compounds and chemicals classified as illegal in the host country.

6.  DON'T accept any hand-carried package from anyone unless you first see what is inside.  Many people have been arrested and jailed for carrying firearms and drugs without their knowledge.

7.  DON'T engage in activities which are considered illegal in your host country (gambling/lotto, liquor/alcohol use, cyber sex, possession and/or sale of pirated video materials and/or obscene materials/articles).

8.  DON'T lend your laptops to friends and acquaintances who may use them for illegal purposes.

9.  DON'T live beyond your means.  Avoid falling into a debt trap.

10.  DON'T believe in get-rich-quick scams.  Examples are text messages that you have won in an electronic lottery, e-mail offering to transfer huge amount of money to your bank account.

 

Frequently Asked Questions on PDOS

A Guide for OFWs Bound for the Following Countries:  (Links in PDF Format)
 

BAHRAIN BRITISH COLUMBIA BRUNEI
CANADA (Alberta) CANADA (Saskatchewan) DENMARK
HONGKONG ITALY KUWAIT
NORWAY QATAR SAUDI ARABIA
SINGAPORE SWITZERLAND TAIWAN
UNITED ARAB EMIRATES    
SSL