You are here

Home

Frequently Asked Questions on PDOS (FAQs)

Sino ang dapat dumalo sa PDOS?

Ang mga manggagawang Pilipino na papaalis upang magtrabaho sa ibang bansa ay dapat dumalo sa PDOS.

 

Bakit Kailangan Mong Mag PDOS?

a)  Para malaman at mapaghandaan ang mga problema o pagsubok na maaaring kakaharapin sa pangingibang bansa.

b)  Para malaman kung paano makakatugon sa haharaping realidad sa ibang bansa.

c)  Para maka-angkop sa kultura at kalagayan ng bansang pupuntahan.

d)  Para malaman ang mga DAPAT at HINDI DAPAT gawin sa ibang bansa at makaiwas sa anumang problema.

e)  Para malaman ang mga responsibilidad at karapatan bilang isang OFW.

f)  Para mapaghandaan ang kapakanan ng pamilyang maiiwanan.

g)  Malaman ang serbisyo ng mga ahensya na maaaring makatulong sa iyo.

 

Ano ang mga matututunan sa PDOS?
a)  Buhay at realidad sa ibang bansa.
b)  Mga impormasyon ukol sa kultura, wika, batas, tradisyon, at relihiyon sa bansang pupuntahan.
c)  Mga nilalaman ng kontrata.
d)  Responsibilidad, tungkulin at karapatan ng isang OFW.
e)  Ang mga DAPAT at HINDI DAPAT gawin sa bansang patutunguhan.
f)  Mga paraan para ipagtanggol ang sarili.
g)  Mga problemang posibleng kaharapin.
h)  Ano ang mga pwedeng gawin at saan pwedeng lumapit kung sakaling magkaroon ng problema.
i)  Mga kaalaman na pangkalusugan at pangkaligtasan.
j)  Mga paraan sa pag-iipon at pagpapalago ng pera.
k)  Mga serbisyo ng mga ahensya na maaaring makatulong sa OFW.

 

Anu-anong mga ahensiya o institusyon ang nagbibigay ng PDOS?
Ang mga accredited PDOS providers ay maaaring magbigay ng PDOS:
a)  Industry associations - para sa mga skilled, technical at professional workers.
b)  Recruitment agencies (sea-based at land-based) - para sa kanilang sariling skilled, technical at professional workers.
c)  Non-government organizations (NG0s)- para sa mga household service workers (HSWs), overseas performing artists (OPAs) at workers belonging to vulnerable groups.
e)  OWWA - para sa mga government-placed OFWs, name-hired OFWs, JITCO interns papuntang Japan, OFWs papuntang Canada, at aupairs papuntang Norway, Denmark at Switzerland.

 

May babayaran ba sa PDOS?
Walang dapat na bayaran ang mga OFWs sa pagdalo sa PDOS. Ang maliit na bayarin (fees) ay pinahihintulutan para sa pagpapalakad ng programa, subalit ito ay dapat bayaran ng ahensya o recruitment agency at hindi ng OFW.

Ano ang CPDEP?
Ang Comprehensive Pre-Departure Education Program o CPDEP ay programa ng pamahalaan upang mas makakatugon ang PDOS sa pangangailangan ng mga Household Service Workers (HSWs). Nais ng CPDEP na maging mas makabuluhan ang PDOS upang matulungan ang mga HSWs sa pamamagitan ng pagtuturo ng wika at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ay meron ding Stress Management para ang mga HSWs ay mas makatugon at makaangkop sa hirap ng trabahong kanilang haharapin sa labas ng bansa.

Ano-anong mga wika ang itinuturo sa CPDEP?
Ang mga wika na itinuturo ay Arabic, Cantonese, Mandarin, Hebrew, Italian at English. Itinuturo rin ang mga batas at kultura ng mga bansang pupuntahan ng mga OFWs, kasama na ang mga DAPAT at HINDI DAPAT gawin sa mga naturang bansa.

Saan maaring dumalo sa PDOS at language and culture classes?
Ang mga OFWs na papaalis ay maaring dumalo sa PDOS o CPDEP sa mga tanggapan ng OWWA sa mga sumusunod na lugar:
A. PDOS
1.    RWO I - San Fernando, La Union

2.    RWO II - Tuguegarao City, Cagayan
3.    RWO CAR - Baguio City
4.    RWO III - San Fernando, Pampanga

5.    RWO IVA - Calamba City, Laguna
6.    RWO VI - llollo City at Bacolod City

7.    RWO VII - Cebu City
8.    RWO IX - Zamboanga City
9.    OWWA Central Office - Pasay City

B. CPDEP
1.    RWO NCR - Pasay City at Manila
2.    RWO I - San Fernando, La Union
3.    RWO VI - Iloilo City at Bacolod City

4.    RWO X - Cagayan De Oro City (Arabic)
5.    RWO XI - Davao City
6.    RWO Caraga - Butuan City